• nationale loterij
  • mediatheek

Laat kinderen niet in uw kookpotten kijken!

  • zet kookpotten zoveel mogelijk achteraan op het vuur
  • draai de stelen naar binnen
  • plaats een fornuishekje hou stoelen en krukjes uit de buurt
 
"Nooit uitleg gekregen"
 
Sofie (19) huurt een kamer in een oud studentenhuis en heeft bij haar keuze vooral rekening gehouden met de oppervlakte van de kamer. Voor haar is het vanzelfsprekend dat brandveiligheid gegarandeerd is. "Ik heb nooit uitleg gekregen over de brandveiligheid op mijn kot. Het ontbreken van rookmelders of brandblusapparaten, in mijn geval vervallen brandblusapparaten, is onaanvaardbaar. Het gaat over mensenlevens, daar mag echt niet licht over gegaan worden."
 
Preventietips voor het studentenkot
 
CONTROLEER
 
Hangen er op elke verdieping rookmelders?
 
Controleer maandelijks de werking van de rookmelders; desnoods kuis de rookmelders met een stofzuiger
 
Onderhoud jaarlijks de rookmelder door hem stofvrij te maken met een stofzuiger
 
Zoek de brandblussers en controleer of ze niet vervallen zijn
 
Is er een gemeenschappelijke trap, die helemaal naar beneden gaat?
 
Hoeveel evacuatiemogelijkheden zijn er buiten de ingangsdeur?
 
Zijn er vaste brandladders om te evacueren als de trap onbruikbaar is?
 
Werkt de noodverlichting op de trap?
 
Zijn de halogeenlampen voldoende verwijderd van brandbaar materiaal en is er verluchting voor ingebouwde lampen
 
Controleer de elektrische installatie en bedrading: bij de minste onvolkomenheid, verwittig de huiseigenaar
 
Controleer of de geiser regelmatig wordt gecontroleerd. Dit geldt ook voor gaskachels. Door onvolledige verbranding is de kans op koolmonoxidevergiftiging groot
 
Is de boiler in een aparte kamer geplaatst?
 
Controleer of er voldoende verluchting is in de plaatsen met vlamverwarming
 
DOEN
 
Voorzie een of best twee vluchtweg(en)
 
Plaats een rookmelder op iedere verdieping
 
Spreek met uw huisgenoten af wat te doen als de rookmelders afgaan
 
Zorg dat iedereen in uw huis weet waar de vluchtwegen zijn
 
Zorg er samen met uw kotgenoten voor dat de gemeenschappelijke trap (die uitgeeft op straat) steeds goed bereikbaar en vrij is
 
Indien er een gemeenschappelijke keuken is, controleer of er een hittemelder is
 
Houd potten en pannen in de gaten als u kookt!
 
Zorg ervoor dat alle kaarsen gedoofd zijn wanneer u gaat slapen of even buiten gaat
 
Gebruik enkel verlengkabels (of andere elektrische snoeren) die volledig geļsoleerd en geaard zijn; contactdozen moeten ook over een schakelaar beschikken
 
Doof sigarettenpeuken altijd volledig
 
NIET DOEN
 
Rook nooit in bed. Roken in bed is een veel voorkomende doodsoorzaak bij brand!
 
Gooi nooit een asbak leeg in de prullenbak voordat u zeker weet of alle peuken uit zijn (enige veilige maatregel: doe nadien water in de prullenbak)
 
Hang wasgoed nooit dicht bij een verwarmingstoestel te drogen; het kan in brand vliegen
 
Nooit koken of frituren na een avondje stappen
 
Laat de TV niet op de 'stand-by' stand staan
 
Probeer te voorkomen dat er te veel elektrische apparaten gelijktijdig aan staan om overbelasting te vermijden
 
Gebruik geen 'driewegstekkers' (of kattekoppen); die zijn trouwens verboden. Laat iemand liever een paar extra stopcontacten aanleggen
 
Voor meer informatie en vragen kan u terecht bij de preventiedienst van de Stichting via een bericht naar preventie@brandwonden.be, die u desgevallend naar de bevoegde instantie of brandweer zal doorverwijzen.

Actueel

Belgische Brandwonden - centra

Contactgegevens

Lees meer

Onveilige blusdekens overspoelen Belgiė

In verschillende Belgische winkelketens worden naast duurdere en veilige blusdekens ook goedkope en onveilige blusdekens verkocht.

Lees meer

Baby’s in de auto: gevaar voor ernstige brandwonden

Een Oostenrijkse studie toont aan dat temperatuur van een zitje tot 70 graden Celsius kan oplopen. Bij veel kindjes kan dat tot lelijke brandwonden leiden.

Lees meer